U Istanbulu je 28-30. marta organzovan susret predstavnika Caritasovih organiacija koje rade sa migrantima na balkanskoj ruti, u okviru ReMap – Regional Migrant Project. Susret je organizovan sa cijem razmene iskustava i predstavljanja aktivnosti koje se sprovode, kao i razmatranja na koji način se one mogu unaprediti i proširiti, osnaživanja međusobne saradnje i razvoja sistema pomoći i podrške ljudima koji prolaze balkanskom rutom..
Posećene su i inicijative i aktivnosti koje sprovodi i podržava Caritas Turska.
Doživljena iskustva i utisci bili su veoma inspirativni i dirljivi. Predstavnik Caritasa Srbije bio je gospodin Marko Šalić.