U okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2, predstavnici Caritasove mreže iz regiona i partnerskih udruženja koja se bave osobama sa invaliditetom, boravili su u studijskoj poseti Tirani i Skadru u periodu od 27.6. do 30.6.2022. Učesnici posete imali su priliku da se upoznaju sa radom albanskih državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih institucija i organizacija civilnog društva u oblasti integracije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama i razmene iskustva i ideje za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Delegaciju Srbije činili su predstavnici Cartiasa Srbije, Caritasa Valjevo, udruženja “Daun sindrom Beograd”, “Na pola puta” iz Pančeva i “Zračak” iz Valjeva.

Svojim višegodišnjim radom i zagovaranjem za integraciju, inkluziju i deinstitucinalizaciju osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, Caritas je u velikoj meri doprineo podizanju svesti javnosti i smanjenju diskriminacije i stigmatizacije ovih osetljivih kategorija. U okviru aktivnosti na projektu SOCIETES 2 direktno je pomognuto 500 osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama.