Na Konferenciji za medije održana u sklopu projekta: „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“ koji Caritas „Sv. Anastazija“, Sremska Mitrovica realizuje u partnerstvu sa Udruženjem Amity-snaga prijateljstva, 15.juna 2021. povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, skrenuta je pažnja da je nasilje nad starijim osobama najsramniji vid nasilja, da je ono izraz nedostatka društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moć niti sposobnost da mu se odupru.

Upozoreno je da je nasilje nad starijima bilo rasprostranjeno i ranije a i u vreme pandemije, o čemu svedoče i novinski članci, po kojima su u periodu od 1. januara 2021. godine do danas u Srbiji brutalno ubijene četiri žene starije od 72 godine. Porastao je i broj prijava porodičnog nasilja u 2020, u kojima su žrtve starije osobe, u odnosu na 2019. godinu. Otuda je veoma važno raditi na povećanju prevencije i skriningu nasilja nad starijim osobama. Apelujemo na nadležne i da se nasilje inkriminiše kao posebno krivično delo.

Tokom pandemije, zanemarene su potrebe i prava starijih osoba, nekovid pacijenata, jer su im uglavnom bile nepristupačne usluge državne zdravstvene i socijalne zaštite, što je potvrdilo i Amity istraživanje (kraj aprila – početak maja 2021) po kome je više od 87% ispitanika ocenilo da je COVID-19 značajno otežao pristup posebno specijalističkim pregledima, dijagnostičkim procedurama, ranije zakazanim operacijama i rehabilitacionim tretmanima.

Dnevne usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici u vreme vanrednog stanja, uglavnom su bile nepristupačne, dok gerontodomaćice u nekim opštinama i danas, posle 15 meseci od početka pandemije, ne ulaze u kuće/stanove korisnika, da im pomognu, već samo dolaze do vrata, da donesu kupljene namirnice ili lekove i plaćene račune. Klubovi za starije još uvek ne funkcionišu, dok je smeštaj u domove za starije bio krajnje redukovan u najvećem broju meseci tokom pandemije, a starijima, kovid pacijentima koji su izašli iz kovid bolnica, nije bio dozvoljen smeštaj, uprkos tome što su živeli sami i nije imao ko da im pruži potrebne usluge i pomoć u kući.

Posete korisnicima domova bile su u nekim periodima potpuno zabranjene, a u nekim periodima krajnje redukovane, a korisnicima je punih 13 meseci bio zabranjen izlazak iz domova. Ove zabrane su imale negativan uticaj, kako na korisnike, tako i na zaposlene i na opšte stanje članova porodica korisnika.

Zato je neophodno pri novim sličnim krizama i vanrednim situacijama uključiti i predstavnike starijih osoba u njihovih staratelja u kriznim štabovima i na svim nivoima, gde se donose odluke koje se tiču i starijih osoba.

Projekat je dobio podršku Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sporovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.