U okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU, grantom je podržana inicijativa Udruženja „Prostor“ – „ZAJEDNO DO ZAJEDNICE”, čiji je glavni cilj poboljšanje kvaliteta života korisnika psihijatrijskih usluga kroz obezbeđivanje kvalitetnog i strukturisanog programa psihosocijalne podrške u zajednici.

Kroz ovaj projekat će biti podržan rad Kreativnog prostora i biće omogućeno pružanje usluga psihosocijalne podške i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici u Beogradu.

Specifični ciljevi:

  1. Unapređenje kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja kroz podržavanje rada Kreativnog prostora i pružanje usluga psihosocijalne podške i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici;
  2. Unapređenje kapaciteta tima udruženja Prostor za definisanje usluge zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kao usluge socijalne zaštite i stvaranje uslova za licenciranje;
  3. Utemeljenje programa Kreativnog prostora na podacima i dokazima ispitivanjem dominantnih psihosocijalnih teškoća, efekata i iskustava u programu psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici;
  4. Unapređenje kapaciteta udruženja i korisnika za bolje prevazilaženje i suočavanje sa kriznim situacijama, kao što je pandemija Covid-19;
  5. Ekonomsko osnaživanje korisnika;
  6. Podizanje svesti javnosti o temi mentalnog zdravlja i značaju prevencije i psihološke podrške.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjem za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, kao i svih ranjivih kategorija.