U okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU, grantom je podržana inicijativa Beogradskog psihološkog centra – Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama.

Osnovni cilj ovog projekta je obezbeđenje dostupne online usluge savetovanja i konsultacije za roditelje dece mlađeg uzrasta sa smetnjama u razvoju od strane relevantnih profesionalaca u pogledu ranog razvoja.

Specifični ciljevi su:

  1. Informisanje roditelja o ranom razvoju
  2. Povećanje nivoa roditeljske kompetencije, samouverenosti i osećaja kontrole.
  3. Povećano učešće deteta u porodičnom i životu njegove vršnjačke zajednice kroz razvoj funkcionalnih veština, osamostaljivanje, razvoj što većeg broja socijalnih relacija, uspostavljanje nezavisnog funkcionisanja, uključenost u aktivnosti vršnjačke i šire zajednice, a sve usled novostečenih roditeljskih veština.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjem za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom , kao i svih ranjivih kategorija stanovništva.