Opšti cilj projekta Your Job jeste osnaživanje mladih i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. U Inkubatoru za mlade Caritasa Aleksinac postavljen je cilj da se, po početku školske godine, naši savetnici uključe u školske programe profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja i da samim tim bliže sarađuju sa srednjoškolcima. Tokom jeseni, naši savetnici iz Aleksinca posebnu pažnju su posvetili maturantima, budući da se ovi mladi ljudi nalaze na životnim prekretnicama.

Nakon više održanih sastanaka sa direktorima srednjih škola, na opšte zadovoljstvo, potpisani su memorandumi o saradnji sa sve tri srednje škole na teritoriji opštine Aleksinac. Savetnici Jovana Stojanović i Vanja Jaskšić predstavili su projekat Your Job na redovnim zasedanjima učeničkih parlamenata. Predestavnici preko 50 odeljenja  upoznati su sa mogućnostima koje projekat pruža mladima.

Tokom septembra, sa školskim pedagozima isplanirane su i prve infosesije sa svim zaintresovanim učenicima završnih razreda. Tokom naredna dva meseca, tri infosesije su uspešno realizovane, a na njima je učetvovalo preko 100 učenika.

Odmah nakon prvih infosesija, dogovoreni su i prvi sastanci sa školskim timovima za karijerno vođenje i savetovanje (KVIS). U tehničkoj školi ,, Prota Stevan Dimitrijević” koordinatorka za KVIS, gospođa Maja Nešić i pedagoškinja, gospođa Daliborka Stevanović, dale su zeleno svetlo našim savetnicima da u svakom razredu održe početnu radionicu na temu samoprocene i profesionalne orijentacije. U toku novembra i decembra održano je ukupno 5 radionica (u svakom odeljenju završnog razreda po jedna) po 45 minuta, na kojima je prisustvovalo oko 130 učenika. Na zahtev samih učenika, sa koordinatorkom Majom Nešić dogovoreno je da se saradnja dugoročno nastavi nakon novogodišnjeg raspusta. Takođe, početkom 2020. godine, ove radionice će biti održane i u Aleksinačkoj gimnaziji u Poljprivrednoj školi “Šumatovac”. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je Your Job Inkubator za mlade Caritasa Aleksinac za ovo kratko vreme uspešno ostvario postavljene ciljeve, uspostavio saradnju sa školama i podstakao srednjoškolce da se aktivno uključe u projektne aktivnosti.