Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava javnost o dopisu Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda koji je stigao kao odgovor na apel nadležnim institucijama da se tokom zime otvore noćni centri u Beogradu za ljude u situaciji beskućništva.

Pozdravljamo razmatranje otvaranja noćnog centra preko potrebnog našim sugrađanima i sugrađankama bez krova nad glavom kojih ima najviše upravo u Beogradu. Smatramo ovo jednim od osnovnih i minimalnih mera zaštite njihovih prava i nadamo se da će skoro otvaranje ovakvog centra postati standardna mera socijalne zaštite. Ovim putem upoznajemo javnost i sa našom inicijativom i spremnošću da Sekretarijatu pomognemo u koncipiranju rada noćnog centra, a na osnovu našeg iskustva stečenog tokom direktnog rada sa ljudima. Ohrabrujemo nadležne da se odazovu na ovu inicijativu. Odgovor-Sekretarijata-za-socijalnu-zastitu-28.11.202.ko bi zajednički došli do adekvatnog modela rada noćnog centra.

Takođe, obaveštavamo javnost da članice mreže učestvuju u Društvenom dijalogu posvećenom poboljšanju položaja ljudi u situaciji beskućništva koji organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sledeći Društveni dijalog je zakazan za 20. decembar na kom ćemo dati preporuke u oblasti prevencije beskućništva i zaštite prava ljudi u beskućništvu. Nakon sastanka javnost ćemo upoznati sa našim uvidima sa sastanka i planiranim aktivnostima.

Apelujemo na javnost da prati ove procese i da zajednički radimo na iskorenjivanju beskućništva i borbi protiv stigme i diskriminacije ljudi bez krova na glavom.

ADRA Srbija

A11- Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Caritas Srbije

Crna kuća

Izlazak – Organizacija za borbu protiv narkomanije

Klikaktiv – Centar za razvoj socijalnih politika

Liceulice