U saopštenju izdatom povodom obeležavanja Svetskog dana izbeglica i 70 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o statusu izbeglica, Caritas Evrope pozvao je kreatore politike da zaštite pravo na azil i dostojanstvo ljudi u pokretu, da im olakšaju kretanje, umesto da podižu zidove. U saopštenju naslovljenom kao Most preko šanca u gostoljubivu Evropu, a ne opsada utvrđenja skreće se pažnja na činjenicu da na svetu trenutno živi 82,4 miliona prisilno raseljenih ljudi, a da je u Evropi, kolevci zaštite izbeglica, njihovo pravo na azil ugroženo i da se primenjuje “akutno nasilje prema ljudima koji traže zaštitu i bolji život u Evropi”.

Kao primer toga, navedena je Balkanska ruta “na kojoj su ljudi u pokretu godinama prolazili kroz strašne uslove i kršenja ljudskih prava u nastojenjima da se domognu sigurnosti Evrope, o čemu govori i dokumentarni film Igra: pred zidovima Evrope nastao u saradnji Slovenačke nacionalne televizije i Slovenačkog Caritasa. U filmu su prikazane šokantne i srceparajuće priče ljudi, porodica i dece koju su policija i granična policija na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nasilno vraćali natrag“.

„Film dokumentuje sistemsko nasilje i ponižavanje ljudi da bi se sprečilo prelaženje granice, uključujući svlačenje migranata do gole kože i ostavljanje u šumi, prebijanje i mučenje, napade psima, uništavanje i krađe dobara, npr. Mobilnih telefona i novca. Hiljade migranata u očajnim situacijama spavaju u napuštenim zgradama, šumama ili na ulicama BiH”, između ostalog se navodi u saopštenju.

„BiH daje sve od sebe za pružanje dobrodošlice migrantima. Caritas vodi perionice rublja, donosi hranu, odeću i pruža razne usluge i podršku da bi ljudi zadržali svoje dostojanstvo i zadovoljili svoje osnovne potrebe. ipak, potrebno je više. Potrebna nam je solidarnost naših evropskih suseda, iznad svega za podršku i pomoć ljudima koji dolaze u zemlju“, rekao je Direktor Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević.

U izjavi se dalje ističe da Balkanska ruta nije izolovani slučaj. Navodi se da je u Sredozemnom moru 2021. godine nestalo već 800 osoba, a više od 10 000 je presretnuto i vraćeno u Libiju, “gde ih, što je poznato, čeka strašna patnja“.

„Kao što papa Franjo s pravom naglašava: globalizacija ravnodušnosti mora prestati, a evropske zemlje moraju poštovati prava i dostojanstvo ljudi u pokretu. Konkretno delovanje mora da zameni prazne pričee, da bi se zaustavilo vraćanje i nasilje, te da bi se poštovala Konvencija o statusu izbeglica, kao i vrednosti na kojima je Evropska unija utemeljena“, izjavila je generalna sekretarka Caritasa Evrope, gospođa Marija Niman.

U saopštenju se navodi da je globalna solidarnost sa izbeglicama i zemljama koje ih ugošćuju takođe preko potrebna i ističe da razvijene zemlje ugošćuju svega 15%  svetskih izbeglica, da te zemlje imaju kapacitet da budu gostoljubivije umesto što pokušaju da svoje odgovornosti za azil prenesu na treće zemlje. UNHCR je 1,4 miliona izbeglica identifikovao kao posebno ranjive, ljude kojima je neophodno zbrinjavanje, ali je tokom 2020. zbrintuo samo 22 800 ovih ljudi.

“Znajući da migracija može pozitivno da doprinese evropskom socio-ekonomskom razvoju, demografskim problemima i obogati naše zajednice, Caritas Europa poziva na politike koje na siguran i organizovan način olakšavaju ljudsku mobilnost.Na ovaj Svetski dan izbeglica, Caritas Europa poziva evropske kreatore politike da preispitaju svoju ravnodušnost, koja rezultira time da oni koji pokušavaju da dođu do Evrope budu uhvaćeni u smrtonosnoj „igri“, da umesto toga primene pristup koji je više usredsređen na čoveka, poštujući vrednosti EU i pravne obaveze . S tim u vezi, ponavljamo potrebu da zaštitimo, promovišemo, pozdravimo i integrišemo ljude u pokretu”, kaže se u saopštenju Caritasa Evrope

Saopštenje na engleskom jeziku dostupno je na zvaničnoj stranici Caritasa Evrope.