Gradonačelnik Čačka, gospodin Milun Todorović, predsednik MZ Konjevići, gospodin Vlade Vukomanović i predstavnik Caritasa Srbije gospodin Marko Šalić, potpisali su ugovor o realizaciji malog granta u okviru projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije spremnosti – PREPS“. Ovim ugovorom, Grad Čačak je dobio 515.000 dinara za čišćenje kanala C3 – Bunkovac u MZ Konjevići, kao i za aktivnosti u oblasti edukacije pripadnika jedinica Civilne zaštite. Uređenjem Bunkovca biće rešeni dugogodišnji problemi meštana Konjevića, koji su zbog izlivanja ovog kanala tokom prethodnih godina trpeli veliku materijalnu štetu. Potpisivanju ugovora prisutvovali su zamenik gradonačelnika Vladan Milić i Bratislav Zečević, načelnik Gradskog štaba za vanredne situacije.

Dodeli granta, prethodio je čitav niz sastanaka predstavnika Caritasa Srbije i radne grupe, koju čine predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica i relevantnih institucija i organzacija. Na ovim sastancima, između ostalog, određivane su lokacije sa najvećim rizicima za nastanak prirodnih katastrofa.

Čačak e jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.