Sanacija divlje deponije u Trsteniku – potpisan ugovor o realizaciji malog granta u okviru projekta PREPS

2022-02-11T19:49:08+00:0011.02.2022.|Некатегоризовано|

U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“  Caritas Srbije i opština Trstenik zajedničkim sredstvima će sanirati divlju deponiju u Velikoj Drenovi. Ugovor o realizaciji malog granta, 11.02. 2022. godine potpisali su predsednica opštine Trstenik, gospođa Milena Turk, predsednik MZ Velika Drenova, gospodin Zoran Čuljić, i predstavnik Caritasa Srbije, gospodin Marko Šalić.

Implementacija ovog granta odnosi se na uklanjanje smeća, nabavku kontejnera i rekultivaciju zemljišta (sadnja trave i drveća) uz aktivno učešće meštana. Osim što doprinosi zagađenju zemljišta i vazduha, ova divlja deponija koja se prostire na 400 kvadratnih metara, stvara visoke rizike od izbijanja požara. U ovoj aktivnosti Caritas Srbije će učestvovati sa 430 000 dinara. Predviđeno je da se grant realizuje najkasnije do 15.4.2022. godine.

Dodeli malog granta, prethodio je čitav niz sastanaka predstavnika Caritasa Srbije i radne grupe, koju čine predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica i relevantnih institucija i organzacija. Na ovim sastancima, između ostalog, određivane su lokacije sa najvećim rizicima za nastanak prirodnih katastrofa.

Trstenik je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.

 

Go to Top