Centar za proizvodnju znanja i veština je od 7. maja započeo realizaciju programa obuke „Pomoć u kući sa elementima bazične nege“ koji se odvijao u okviru projekta „Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu“. Ova obuka treba da poveća zapošljivost Romkinja i Roma i povratnika tako što će izgraditi njihova znanja i veštine za obavljanje poslova u okviru usluge Pomoć u kući. Dinamičnim prvim danima obuke prisustvovalo je 17 korisnica koje su stekle znanje o različitim okolnostima prvog susreta sa korisnicima usluga i načinima efektivne komunikacije sa njima, u čemu su posebno pomogle vežbe igranja uloga. Obuka je bila podeljena na psihosocijalni i medicinski deo koji su trajali po četiri dana. Akreditovanu obuku su održali  treneri iz Caritasa Srbije.

Projekat se odvija u okviru programa Nemačke razvojne saradnje (GIZ) “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju faza 3”, koji implementira GIZ.  Nosilac projekta je Grad Novi Sad-Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, a Centar za proizvodnju znanja i veština je partner na projektu.