U okviru projekta ABC EUAV, 07. i 08. novembra u Novom Sadu održan je trening o volonterskom menadžmentu, namenjen osoblju i volonterima Caritasa. Učesnici su stekli nova znanja o upravljanju volonterima, njihovoj vrednosti i značaju volontera za našu organizaciju. Trening je održao gospodin Marko Šalić, referent za mlade u Caritasu Srbije.

– Namera nam je da razvijemo mrežu Caritasovih volontera i unapredimo kapacitete u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i spremnosti naše organizacije za reagovanje u kriznim situacijama. Takođe, cilj nam je da što više, pre svega mladih volontera uključimo i u druge aktivnosti Caritasa Srbije, poput  pružanja pomoći i podrške socijalno ugroženim, starim i nemoćnim licima, osobama sa invaliditetom, osobama sa mentalnim smetnjama… Razmatramo i mogućnost da u ova krizna vremena mladim ljudima omogućimo da volontiraju online. Mnogo korisnih stvari može da se učini i od kuće. Na primer, davanje doprinosa u kampanjama podizanja svesti – istakao je gospodin Šalić.