U saradnji sa Opštinom Bač i JKP “Tvrđava”, Caritas Apostolskog Egzarhata započeo je akciju čišćenja i produbljivanja već postojećih i kopanja novih kanala za odvod atmosferskih voda u Bođanima. Usled obilnih padavina, na nekoliko lokacija u ovom mestu u opštini Bač, voda se dugo zadržavala na ulicama i pretila da ugrozi domaćinstva. Akcija se sprovodi od 20. 06. 2019. godine, u okviru projekta ,,Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda”.