U ponedeljak 20 januara, u prostorijama Caritasa Srbije, održan je sastanak koordinatora biskupijskih Caritasa. Na sastanku, koordinatorka programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, gospođa Jovana Lončarević, predstavila je rezultate postignute u prethodnih pet godina.

Tokom petogodišnjeg perioda uspostavljena je tesna saradnja sa brojnim institucijama, poput Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS, Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, lokalnih samouprava, fakulteta, škola, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Ove saradnje iznedrile su vrlo konkretne rezultate. U cilju sprečavanja nastanka prirodnih nepogoda i zaštite životne sredine, pet divljih deponija pretvoreno je u parkove, posađeno je preko 15.000, a orezano / podmlađeno preko 500 stabala, očišćene su stotine metara kanala za odvođenje atmosferskih padavina, očišćeno oko 5 kubika kabastog smeća…

U fokusu programa je edukovanje stanovništva o zaštiti životne sredine, prirodnim katastrofama i pravilnom ponašanju u slučaju njihovog nastanka. U tom smislu, održano je preko 300 radionica za decu u osnovnim školama, 50 simulacija sa vatrogasno spasilačkim jedinicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 30 treninga za odrasle (učitelji, stanovništvo, poverenici civilne zaštite). Kreirano je 6 edukativnih materijala za decu, društvena igrica, 3 video spota, 1 priručnik za odrasle, 3 trolista…
Na sastanku su predstavljeni planovi za budućnost i predloženi vidovi saradnje sa biskupijskim Caritasima na polju Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.