U okviru projekta PREPS, tokom prethodnih nedelja u Čačku, Ivanjici, Trsteniku i Aleksandrovcu održani su sastanci radnih grupa na kojima su predstavljeni akcioni planovi za mesne zajednice, odabrane od strane opštinskih organa. Članovi radnih grupa imali su priliku da daju svoje zamerke i sugestije na akicione planove, kao i da se usaglase oko određivanja prioritetnih i najkritičnijih lokacija na teritoriji njihovih opština. Nakon ovih aktivnosti, sledi dodela malih grantova mesnim zajednicama za koje se proceni da postoji najveći rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, pre svega poplava i odrona, budući da su radne grupe ove nepogode u najvećem broju slučajeva prepoznale kao najveću pretnju. Grantovi će opštinama biti značajni u realizovanju daljih aktivnosti na smanjivanju rizika od posledica prirodnih katastrofa.

Caritas Srbije nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti na smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.