Nemački ambasador u Republici Srbiji, gospodin Tomas Šib je 12. novembra 2019.god. u dvorištu Cetinjske 15, u prisustvu američkog ambasadora, gospodina Entonija F. Godfrija, svečano dodelio sertifikate polaznicima obuke za pizza majstore u organizaciji GIZ-ovog  PME projekta za reintegraciju povratnika. Obuku su uspešno završile i tri povratnice koje je preporučilo naše Savetovalište za povratnike u Caritasu Srbije.  Ardeljina Sulja, Ema Ahmeti i Senada Mamuti će imati priliku da svoje umeće pokažu u novootvorenoj piceriji „Pizza Laganizza“, socialnom preduzeću koje zapošljava povratnike, kao i izbeglice iz trećih zemalja koje su stekle pravo na rad u Srbiji.