Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević i koordinator Caritasa Srem, gospodin Petar Dujić, potpisali su 9. juna  Memorandum o saradnji u realizaciji regionalnog projekta osnaživanja mladih YourJob, koji u Srbiji realizuju Caritas Srbije, Caritas Srem, Caritas Zrenjanin i Caritas Aleksinac, a finansiraju Austrijska razvojna agencija, Caritas Austrije i Renovabis.

Između ostalog, u okviru projekta,mladima se pruža mogućnost da pohađaju različite kurseve, obuke i edukacije, te je od izuzetnog značaja uključenje Sekretarijata za privredu i turizam, kao i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, koji nudi velik broj kurseva za potrebe prekvalifikacije i dokvalifikacije radno sposobnog stanovništva.

U okviru saradnje ozvaničene Memorandumom, strane će aktivno raditi na razmeni informacija, znanja, iskustava, te razvijati saradnju na temeljima dobrog partnerstva i uzajamnog poštovanja. Učesnici  sastanka su se usaglasili oko organizovanja skupa naredne sedmice na kom će učestvovati svi uključeni partneri.

               

Caritas Srbije nastvlja sa yalaganjem ya unapre]enje polo\aja mladih ljudi u Srbiji, pre svega na njihovom osnaživanju, edukovanju i povećanju njihove zapošljivosti, kako bi svoju karijeru i život mogli da nastave u svom zavičaju.