Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, u ime Grada Zrenjanina, i Milica Bogdanov, u ime Centra za mlade YourJob Caritasa Zrenjanin, potpisali su Memorandum o saradnji. Potpisivanju je prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika Rajko Kapelan.

Centar za mlade YourJob u Zrenjaninu je akreditovani centar za karijerno vođenje i savetovanje, koji realizuje aktivnosti i programe osnaživanja mladih za zapošljavanje. Potpisanim Memorandumom, obe strane će razmenjivati iskustva u oblasti ostvarivanja podrške ka povećanju zapošljivosti mladih u Zrenjaninu, uvažavajući činjenicu da svaka od potpisnica ima specifičan položaj, programe, te zakonom i drugim aktima utvrđene funkcije.

Gradonačelnik je podsetio da je Caritas Srbije jedan od partnera u nacionalnom projektu “Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, čiji je Zrenjanin učesnik, uz još pet lokalnih samouprava u Srbiji. Jučerašnje potpisivanje Memoranduma predstavlja deo realizacije tog projekta.

“Projekat “Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” ima za cilj unapređenje pristupa osobama sa invaliditetom tržištu rada koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno za sve. Iako je akcenat u ovom programu dat na zapošljavanju naših sugrađana s invaliditetom, Memorandum o saradnji s Centrom za mlade Caritasa ne ograničava se samo na te kategorije mladih, već će zajedničke aktivnosti ići u širem smeru, generalno na veću i lakšu zapošljivost mladih”, istakao je gradonačelnik.

Projekat YourJob 2 ima za cilj osnaživanje mladih, a posebno mladih iz ranjivih grupa, povećanje njihovih kapaciteta i konkurentnosti na tržištu rada. U Srbiji, projekat se realizuje u Nišu, Šidu i Zrenjaninu, a implemetniraju ga Caritas Srbije, Caritas Niš, Caritas Srem i Caritas Zrenjanin. Donatori su Austrijska razvojna agencija (ADA), Caritas Austrije i Caritas Francuske.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade iz Zrenjanina i Sečnja koji žele da osnaže i unaprede svoje kapacitete i šanse na tržištu rada da nas kontaktiraju i zakažu svoje individualno karijerno vođenje i savetovanje.

Savetnica: Milica Bogdanov

milica.bogdanov@caritas.rs

+381 66 546 02 40

Sv. Rafaila Banatskog 15, Zrenjanin