Želite da volontirate u organizaciji sa velikim renomeom širom planete? Želite da pružite svoj doprinos u izgradnji boljeg sveta? Postanite volonter Caritasa! Prijavite se putem OVOG LINKA!

Volontiranjem u Caritasu Srbije imate priliku da doprinesete unapređenju životne sredine i smanjivanju
rizika od prirodnih katastrofa. Uz veliku podršku volontera, Caritas u Srbiji do sada je sprovodio akcije čišćenja rečnih korita i kanala, uklanjanje divljih deponija i kultivisanje zemljišta, sadnje drveća, edukovanja dece i odraslog
stanovništva o značaju zaštite životne sredine i smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa…

Volonteri su značajna karika u pružanju materijalne i pshosocijalne pomoći socijalno ugroženim ljudima i osetljivim kategorijama stanovništva. Darujući svoje vreme i trud, u velikoj meri doprinosite unapređenju položaja socijalno ugroženih ljudi, starih i nemoćnih, osoba pogođenih prirodnim ili društvenim katastrofama, osoba sa invaliditetom, intelektualnim teškoćama ili mentalnim smetnjama, izbeglicama, povratnicima po sporazumu o readmisiji i svim drugim ljudima u potrebi.