Danas je Caritas Srbije posetio mons. Simon-Peter Lukyamuzi, sekretar Apostolske Nuncijature u Beogradu. Mons. Lukyamuzi je porazgovarao sa zaposlenima i informisao se o projektima i aktivnostima koje Caritas Srbije realizuje. Razmatrane su mogućnosti o unapređenju saradnje između nuncijature i Caritasa u pružanju pomoći ljudima u potrebi.