Caritas Kosova donirao je pakete humanitarne pomoći socijalno ugroženim porodicama na severu Kosova. Takođe, pomoć je pružena i pojedinim ustanovama. Zahvaljujemo našim prijateljima iz Caritasa Kosova, ali i svim dobročiniteljima koji su doprineli da se ljudima u potrebi na severu Kosova život učini koliko je moguće lakšim.

Caritasova mreža prisutna je u preko 200 država i teritorija i jedna je od malobrojnih organizacija koja je u mogućnosti da urgentno reaguje bilo gde u svetu u slučaju nastanka prirodnih katastrofa ili vanrednih društvenih okolnosti. Gde je potreba, tu je Caritas! Ova krilatica je u skladu sa misijom Caritasa, a to je širenje bratske ljubavi, promocija mira I pružanje pomoći svim ljudima u potrebi bez obzira na  njihovu versku ili etničku pripadnost, dob, pol ili bilo koje drugo lično svojstvo.