U okviru projekta Affection – budućnost za decu i mlade, u Beogradu je 20. i 21. jula održana dvodnevna radionica/trening namenjena Caritasovom osoblju koje u izbegličkim kampovima radi sa decom i mladima. Teme ovih obuka bile su zaštita korisnika (safeguarding) i anti-stres. Treninzi su održani sa ciljem da se volonteri i zaposleni u različitim kampovima okupe, razmene svoja iskustva u radu sa ovom osetljivom kategorijom, utvrde poznata i steknu nova znanja u vezi sa zaštitom korisnika i njihovih prava, kao i da nauče kako da se nose sa svakodnevnim stresom koji nosi ovaj posao.

Planirano je i dalje usavršavanje osoblja koje radi sa ovom ciljnom grupom u smislu podizanja svesti o nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i iskorišćavanju te stvaranje mehanizama za zaštitu dece i mladih i sprečavanje nastanka dodatnih trauma.

Projekat finansira austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.