U nedelju, 24. maja, na petu godišnjicu od objavljivanja njegove Enciklike Laudato Si’ : O brizi za naš zajednički dom, Papa Franjo je najavio posebnu godinu Laudato si’ , koja će se slaviti do 24. maja sledeće godine.

“Pozivam sve ljude dobre volje da se pridruže brizi o našem zajedničkom domu i našoj najkrhkijoj braći i sestrama”, apelovao je Papa.

Iako je u svojoj biti socio-humanitarna organizacija, podstaknut i inspirisan Enciklikom Laudato si’, Caritas Srbije se aktivno uključio u borbu za očuvanje životne sredine. Tokom prethodnih 5 godina realizovano je mnoštvo aktivnosti.

           

Caritas Srbije je tokom prethodnih pet godina inforimisao i edukovao oko 13.000 dece i odraslih građana. Nadamo se da je održanih preko 2000 sati radionica, seminara i treninga i 18 realizovanih vežbi barem malo doprinelo podizanju svesti i promeni odnosa ljudi prema prirodi, a samim tim I smanjenju zagađenosti I globalnog zagrevanja, kao i obnovi degradiranih i zagađenih delova životne sredine.

Caritas Srbije je tokom prethodnih pet godina, zajedno sa decom do 10 godina starosti,
posadio oko 5.000 sadnica. Sadeći, zalivajući i negujući sadnice, deca su učila o značaju drveća u ekosistemu, očuvanja šuma i reciklaže.
Proces koji je Caritas Srbije pokrenuo sa nekoliko osnovnih škola velikom brzinom se proširio i na druge škole, predškolske ustanove i lokalne zajednice.

Caritas Srbije je, u saradnji sa stanovništvom i lokalnim samoupravama, posadio preko 15.000 stabala. Osim kao izgradnju vetrozaštitnih pojaseva, ova akcija predstavlja i početak pošumljavanja predela u kojima visokog rastinja nije bilo.

Caritas Srbije je na konkretnim primerima deci i odraslima prezentovao kako čovekovo ophođenje prema vodenim tokovima utiče i na ekosistem i na zajednicu. U akcijama čišćenja korita ili delova korita do sada je očišćeno 7 reka. Nakon čišćenja korita, na tim lokacijama nije dolazilo do izlivanja reka i kriznih situacija.

Caritas Srbije nastavlja sa borbom za očuvanje našeg zajedničkog doma, kao i sa ispunjavanjem svoje socio-humanitarne misije.