KONKURS ZA NAGRADU
“JOVANA LONČAREVIĆ”

Caritas Srbije poziva sve zainteresovane osnovne škole sa teritorije grada Čačka da uzmu učešće na
Konkursu za grafičko ili video rešenje na temu
KATASTROFE NE POZNAJU GRANICE, TI POSTAVI SVOJE!


Konkurs se otvara 13. oktobra, na Međunarodni dan smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, sa ciljem podizanja svesti dece o očuvanju životne sredine i smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa. Ova tema je veoma važna imajući u vidu da su prirodne katastrofe sve učestalije i da je u poslednjih 20 godina u prirodnim katastrofama život izgubilo više od 1.2 miliona ljudi.

Škola koja dostavi najbolje rešenje postaće prvi dobitnik memorijalne nagrade JOVANA LONČAREVIĆ.

PREAMBULA

Tokom 7 godina realizacije programa Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda  Caritas Srbije kontinuirano sprovodi aktivnosti usmerene na edukaciju dece i odraslog stanovništva i podizanju svesti o očuvanju životne sredine i ozbiljnosti posledica koje za sobom ostavljaju prirodne katastrofe, kao i o smanjivanju rizika od njihovog nastajanja. U saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektorom za vanredne situacije i lokalnim samoupravama realizovan je veliki broj aktivnosti: edukovano je preko 13 000 dece i odraslih, čišćena su rečna korita, uklanjane divlje deponije, sprovođene akcije sađenja drveća…

Srce i duša ovog programa bila je mr Jovana Lončarević  (1982 – 2022.), koja je svojim znanjem i zalaganjem doprinela da brojne lokalne zajednice postanu otpornije na posledice prirodnih katastrofa.

PROPOZICIJE

Pravo učešća imaju sve osnovne škole sa područja grada Čačka koje u određenom roku dostave odgovarajuća rešenja na zadatu temu. Rešenje može da bude u formi videa ili ilustracije. Delo mora da bude originalno i da prati slogan „PRIRODNE KATASTROFE NE POZNAJU GRANICE, TI POSTAVI SVOJE“. Uz to treba da promoviše očuvanje prirode i životne sredine i delovanje u cilju smanjivanja rirzika od prirodnih katastrofa. Rešenje ne sme da bude uvredljivo po bilo koju grupu ljudi ili pojedinca.

Grafičke radove treba dostaviti u PDF, a video u mp4 formatu najkasnije do 20.11.2022. na email adresu secretariat@caritas.rs, putem linka na WE transferu ili drugim prigodnim putem za prenos velikih dokumenata.

Uz radove je potrebno dostaviti podatke o školi i autorima dela.
Pobednički rad koristiće se za potrebe kampanje i promocije zaštite životne sredine i smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.

Pobednički rad će izabrati komisija sastavljena od predstavnika Grada Čačka i Caritasa Srbije.

Pobednici će biti proglašeni 05.12.2022. godine na www.caritas.rs

Školi koja osvoji 1. nagradu biće dodeljena vredna robna nagrada u vidu interaktivne tabe, dok će drugoplasirana i trećeplasirana škola osvojiti edukativne materijale.

Nota: Škola i autori se obavezuju da sva imovinska autorska prava u celosti ustupe Caritasu Srbije.

Kontakt za dodatne informacije: secretariat@caritas.rs