Radi očuvanja mentalnog zdravlja kao nacionalnog kapitala, zajedničkim snagama Grada Pančeva i Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ,,Kovin“ juče je otvoren Centar za mentalno zdravlje u Pančevu u Ulici Dimitrija Tucovića broj 14.  Centar su otvorili gradonačelnik Pančeva, Aleksandar Stevanović i dr Jovanka Petrović, v.d. direktora SBPB “Kovin”.  Centar je organizovan kao posebna organizaciona jedinica SBPB “Kovin” u kojem će raditi multidisciplinarni tim iz kovinske bolnice koji čine lekari psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti i medicinske sestre. Predstavnici Caritasa Srbije su sa velikom radošću prisustvovali otvaranju, budući da je naša organizacija jedna od pionira u zagovaranju za pružanje usluga u zajednici i da na tom putu gaji dugogodišnje partnerstvo i prijateljstvo sa SBPB “Kovin”.

Centar za mentalno zdravlje radiće po savremenom konceptu, koji će omogućiti očuvanje, lečenje i unapređenje psihičkog zdravlja kroz ambulantni psihijatrijski, individualni ili grupni psihoterapijski rad. Rad Centra biće usmeren i na razvoj aktivnosti u zajednici, rad sa porodicama korisnika, kao i na psihoedukaciji. Osnovna promena u praksi je pomeranje fokusa sa bolesti na zdravlje, na prepoznavanje i osnaživanje zdravih kapaciteta svakog pojedinca i reintegracija u društvo.

,,Naglasila bih da osobe koje imaju dijagnozu nekog psihijatrijskog poremećaja, neretko žive sa stigmom i auto stigmom, što može da predstavlja teret koji je čak i veći od samog psihičkog poremećaja. Važno je razviti svest o tome da je osoba koja se suočila sa nepovoljnim okolnostima, heroj, a ne da je neuspešna, bespomoćna, sa osećajem krivice i osećajem srama. Ljudima koji imaju mentalni problem uvek je potrebna podrška, kako zdravstvenih stručnjaka, tako i šire zajednice. Još je Frojd rekao da je mentalno zdrava osoba ona koja je u stanju da voli i da radi, a mi smo ovde da pomognemo ljudima da to i ostvare.“ istakla je dr Jovanka Petrović, spec. psihijatrije, v. d. direktora Specijalne bolnice za psihijatrisjke bolesti ,,Kovin“.

Caritas Srbije i ovom prilikom pozdravlja otvaranje Centra za mentalno zdravlje i poziva donosioce odluka da slede ovaj primer dobre prakse, jer je mentalno zdravlje nacionalni kapital i potrebno ga je sa posebnom pažnjom negovati.