U posebnom fokusu projekta YourJob jeste osnaživanje mladih žena, mladih Roma i Romkinja i mladih sa invaliditetom. Na putu ka ostvarivanju integracije ovih ljudi na tržište rada neophodna je multisektorksa saradnja.

U Romskom kulturnom centru u Nišu, 30. januara. 2023. godine Caritas Niš je potpisao Memorandume o saradnji na projektu YourJob sa Romskim kulturnim centrom, Udruženjem za razvoj građanskog društva i osnaživanje mladih i invalidnih lica “E-centar”,Udruženjem za osnaživanje mladih i invalidnih lica “Liberalis”, Unijom ženske romske i ne-romske mreže, Nacionalnim savetom Roma Srbije i Udruženjem Roma “Cvetno srce”.
U ime Caritasa Srbije, Memorandum je potpisao direktor, gospodin Davor Tilinek, a u ime partnerskih organizacija:
Ispred Romskog kulturnog centra direktor, gospodin Svetislav Jovanović.
Ispred Nacionalnog saveta Roma Srbije i Udruženja Roma “Cvetno srce”, gospodin Igor Paunović, potpredsednik Izvršnog odbora Saveta i predsednik udruženja;
Ispred Udruženja za razvoj građanskog društva i osnaživanje mladih i invalidnih lica “E-centar” gospodja Viktorija Jovanović, predsednica;
Ispred Unije ženske romske i ne-romske mreže gospodja Fatima Abedinović, predsednica;
Ispred Udruženja za osnaživanje mladih i invalidnih lica “Liberalis” gospodja Andjela Jovanović, predsednica.
Caritas nastavlja sa osnaživanjem mladih i višestruko ranjivih ljudi.