Osnaživanje slepih i slabovidih

Čačak, 14. maj 2024. – Zahvaljujući podršci Evropske unije, članovi Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak prošli su edukaciju na temu unapređenja bezbednosti u vanrednim situacijama. Obuku su vodili gospodin Bratislav Zečević i gospođa Marija Rajić iz Službe za bezbednosti i odbranu Grada Čačka. Svi učesnici su dobili primerak Vodiča za ponašanje u vanrednim situacijama odštampan na Brajevom pismu.

Osnaživanje jedinica civilne zaštite

Takođe, ovom prilikom Gradu Čačku uručena je i donacija u vidu uniformi za pripadnike jedinice civilne zaštite opšte namene, kao i za  poverenika Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak.

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

Događaj je održan u organizaciji Grada Čačak, Caritasa Srbije i Saveza slepih i slabovidih u okviru projekta “EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Na otvaranju događaja, prisutnima su se obratili predsednik Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak, gospodin Dejan Tomić, Bratislav Zečević, šef Službe za bezbednosti i odbranu Grada Čačka, Katarina Ivanović, projektna saradnica u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ana Đergović, projektna koordinatorka u Caritasu Srbije. Oni su istakli značaj edukacije u cilju prevencije i smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa,  naročito značaj osnaživanja osetljivih kategorija. Takođe, istaknut je i značaj međusektorske saradnje na polju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa (DRR) i uključenosti svih aktera u građenju otpornih zajednica.

“Naše udruženje broji 309 članova u Moravičkom okrugu, najviše u Čačku, a zatim i u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici. Mnogi od njih žive sami, nemaju na koga da se oslone u slučaju nepogoda. Veoma je važno da budu spremni, da znaju kako da postupe, šta da ponesu sa sobom u slučaju evakuacije i kako da olakšaju spasiocima,” izjavio je predsednik Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak, gospodin Dejan Tomić i zahvalio donatorima i svim učesnicima na projektu na podršci pruženoj slepim i slabovidim osobama.

Predsednik MOS-a  Bratisalv Zečević

“Ovi ljudi su pravi heroji, budući da se svakodnevno suočavaju sa različitim vidovima ugrožavanja njihove bezbednosti, počevši od prelaženja ulice pa nadalje… Pored trudnica, dece mlađe od 15 i osoba starijih od 65 godina, osobe sa invaliditetom spadaju u prioritetne kategorije pri evakuaciji. Veoma je značajno da one budu osnažene, edukovane i dovedene u stanje spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama –  da znaju osnove samozaštite, kao i određene korake prilikom evakuacije. Ovo je prva grupa koju ćemo edukovati. Potrudićemo se da edukujemo i druge kategorije invalidnih lica, kao i druge pripadnike osetljivih kategorija, kao što su deca i stariji”, izjavio je gospodin Zečević i zahvalio donatorima na podršci.

„ Sa Čačkom ostvarujemo intenzivnu i kontinuiranu saradnju u stvaranju otporne zajednice u oblasti civilne zaštite i to je ono na šta se podrška EU fokusirala, jer je cilj da svi članovi zajednice budu osnaženi da reaguju tokom katastrofa i zato smo se posebno fokusirali na edukaciju osetljivih kategorija. Pored edukacje, projekat je fokusiran i na donaciju opreme Gradu Čačku u vidu mobilnih brana kao zaštite od poplava i uniformi u cilju unapređenja rada jedinica civilne zaštite. Iskoristila bih priliku da pohvalim lokalnu samoupravu koja pored donatorskih sredstava i sama izdvaja značajna sredstva za ovu oblast. Zahvaljujem i Caritasu Srbije na lepo napisanom projektu i uspešnoj saradnji. Naime, ovaj projekat se odvija u okviru šireg, četvorogodišnjeg projekta koji se bliži kraju, ali UNDP će sasvim sigurno još dugo ostati posvećen DRR-u”, izjavila je gospođa Katarina Ivanović ispred UNDP-a.”

KAtarina Ivanović daje izjavu za medije  Ana Đergović

“Budući da su osobe sa invaliditetom posebno ranjive i ugrožene u slučaju nastanka prirodnih katastrofa, cilj nam je da što veći broj ljudi edukujemo. Kreirali smo Vodič za ponašanje u vanrednim situacijama na Brajevom pismu, kako bismo doprli do što većeg broja slepih i slabovidih ljudi i pripremili ih za reagovanje u vanrednim situacijama. Pored oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, Catitas je posvećen razvoju  pristupačne komunikacije i nastojimo da očuvamo tradiciju štampanja materijala na Brajevom pismu, iako je sve veći trend izrada audio materijala”, izjavila je Ana Đergović, autorka Vodiča za ponašanje u vanrednim situacijma i projektna koordinatorka u Caritasu Srbije.

Ovaj događaj je još jedan korak napred u osnaživanju osoba sa invaliditetom i gradnji otpornijih zajednica sposobnih da efikasno odgovore na izazove prirodnih katastrofa. Edukacija i prevencija ostaju ključni u našim nastojanjima da smanjimo rizike i ublažimo posledice mogućih katastrofa.