U prostoru “Miljenko Dereta” u Beogradu, 20.03.2024. održana je završna konferencija u okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, ali je učinjen i osvrt na položaj organizacija civinlnog društva u Srbiji, pre svega organizacija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Posebna pažnja data je zaštiti mentalnog zdravlja i rezultatima koje je ostvario Pokret za mentalno zdravlje. Učesnici su bili predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavnici relevantnih državnih organa i insitucija, lokalnih samouprava, kao i organizacija civilnog društva.  Ova konferencija je poslužila kao platforma za razmenu ideja, iskustava i praksi koje doprinose izgradnji inkluzivnijeg i humanijeg društva. Priče korisnika programa koje su podeljene na ovom skupu ostavile su neizbrisiv trag, podsećajući sve prisutne na suštinu i značaj angažovanja u oblastima socijalne inkluzije i mentalnog zdravlja.

U uvodnim obraćanjima, Darko Tot, izvršni direktor Caritasa Srbije i Tanja Srećković iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, istakli su značaj multisektorske saradnje i kontinuiranog rada u kreiranju inkluzivnijeg društva.

Jelena Ankić, regionalna koordinatorka projekta i Dejana Stevkovski, predstavnica Građanskih inicijativa – partnera na projektu, predstavile su rezultate projekta i zaključke izvučene nakon 4 godine rada.

Ljupka Mihajlovska iz Saveza za pristupačnost Srbije govorila je o ključnim preprekama i izazovima sa kojima se suočavaju organizacije osoba sa invalditetom.

Iskustva podgrantista i korisnika projekta proširili su perspektive svih prisutnih. O uticaju ovih inicijativa na lokalnu zajednicu govorili su Karolina Stamenković (Lužničke rukotvorine – Babušnica), Aleksandra Janić (Na pola puta – Pančevo) i Stefan Maksimović (Okular – Ćićevac)

Značaj umrežavanja u procesu javnog zagovaranja istaknut je kroz izlaganja Zlatka Malića (Caritas BiH), Irene Stojadinović (PIN i Pokret za mentalno zdravlje)  i Bosiljke Brdar (Mreža za mentalno zdravlje NaUm)  koji su podvukli važnost sinergije i međusektorske saradnje u zagovaranju prava i potreba osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama.

KOnferencija je okončana anti-stres radionicom koja je podsetila na važnost brige o mentalnom zdravlju radnika i volontera u sektoru civilnog društva.

Na sledećem linku možete pročitati Rezultate ostvarene na projektu SOCIETEIS 2.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjima za unapređenje položaja ranjivih grupa i pojedinaca u osetljivom položaju..