U saradnji sa Vatrogasno – spasilačkom jedinicom Kruševac i Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije grada Kruševca, Caritas Srbije je organizovao pokaznu vežbu evakuacije u Osnovnoj školi za decu sa smetnjama u razvoju “Veselin Nikolić” u Kruševcu.

           

Tokom i nakon sprovedene vežbe evakuacije u kojoj su učestvovali đaci i školsko osoblje, svi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa izazovima sa kojima se vatrogasno – spasilačke jedinice svakodnevno suočavaju, ali i sa opremom koju koriste tokom svojih akcija. Izuzetna zainteresovanost učenika za ovu temu još jednom je ukazala na opravdanost i neophodnost organizovanja ovakvih aktivnosti, kao i na značaj edukacije u ostvarivanju zajedničkog cilja svih aktera, a to je smanjenje rizika od posledica prirodnih nepogoda.