U okviru projekta SOCIETIES 2, Caritas Srbije je organizovao prvu obuku u okviru modula 2 „Socijalna ekonomija i socijalna preduzeća“. Cilj obuke bilo je upoznavanje učesnika sa osnovama socijalne ekonomije i pokretanja socijalnih preduzeća u regionu. Ova trodnevna obuka je obuhvatala teme kao što su pojam preduzetništva i preduzetnički procesi, biznis ideja i poslovne prilike, upravljanje socijalnim preduzećima kao i finansiranje istih. Učestvovali su predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i organizacija koje se bave socijalnom inkluzijom i unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Iz Srbije, učestvovali su predstavnici Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, beogradskih udruženja Herc i Naša kuća, Inkluzivnog centra Okular iz Ćićevca i udruženja „Na pola puta“ iz Pančeva. Obuku su vodili eminentni stručnjaci iz Smart kolektiva, neprofitne organizacije, lidera u promovisanju koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

           

Nakon obuke, usledila je poseta udruženju Naša kuća, gde je gospođa Anica Spasov, gostima predstavila preduzetničke inicijative ovog udruženja – hidropnosku baštu, kuhinju na točkovima i proizvodnju papira od recikliranih paklica cigareta. Cilj ovih inicijativa je socijalna inkluzija, osnaživanje i izgradnja kapaciteta osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama kroz radno angažovanje.

       

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjem za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobama sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom kao posebno ranjivoj kategoriji.