U kući ljudskih prava u Beogradu, 5. februara održana je obuka Karijerno vođenje i savetovanje, namenjena karijernim savetnicama za mlade, koje su angažovane na projektu Your Job II – Fostering the labour market access of vulnerable youth on the Western Balkans, koji je finansiran od strane Renovabisa i Caritasa Austrije. Ovaj projekat traje 2 godine, počevši od novembra 2023. godine i usmeren je ka mladima iz ruralnih delova opštine Šid i okoline Zrenjanina, kao i ka mladima iz Aleksinca i okolnih mesta. Zahvaljujući podršci Renovabisa Caritas Aleksinac ima priliku da posle jednogodišnje pauze nastavi sa pružanjem usluga karijernog vođenja i savetovanja za mlade.

Obuka Karijerno vođenje i savetovanje trajala je dva dana (prvi dan uživo, drugi dan preko zoom-a), a vodila je Marija Milosavljević, koja poseduje dugogodišnje iskustvo u Karijernom vođenju i savetovanju osoba različitog uzrasta, kao i osoba iz ranjivih grupa. Tokom obuke predstavila je osnovne principe, standarde i zakonski okvir Karijernog vođenja i savetovanja, kao i uloge, očekivanja i odgovornosti karijernih praktičara. Tokom drugog dana treninga savetnice angažovane na projektu imale su priliku da se kroz simulacije same nađu u ulogama karijernih praktičara ili korisnika, u veoma izazovnim životnim situacijama.