U okviru projekta „BE READy“ Caritas Apostolskog Egzarhata je 12. marta u  Osnovnoj školi “Čaki Lajoš” u Bačkoj Topoli organizovao radionicu za učenike nižih razreda na temu ,, Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa”. Deca su imala priliku da se upoznaju sa osnovnim informacijama o elementarnim nepogodama, kao i neophodnim merama samozaštite u slućaju njihovog nastanka . Deca su dobila i edukativne bojanke o poplavama, zemljotresima, požarima i olujama. U dogovoru sa direktorkom škole i učiteljima odlučeno je da se u toku marta organizuje školski likovni konkurs na temu ,,Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa”