U ponedeljak, 7. decembra 2021. godine, u prostorijama Caritasa Srem u Zemunu, održan je sastanak tima sa projekta YourJob na nacionalnom nivou. Sastanku su prisustvovali predstavnici Caritasa Srbije, Caritasa Beogradske nadbiskupije, Caritasa Zrenjanin, Caritasa Srem, Caritasa Aleksinac, kao i Caritasa Austrije. Tema sastanka bila je evaluacija prethodna 32 meseca realizacije projekta YourJob, razmena iskustava i izazova sa kojima su se učesnici projekta suočavali u dosadašnjem periodu, kao i načina za njihovo prevazilaženje u budućnosti. Takođe, kreirani su planovi za buduće faze projekta i razmatrani su predlozi za unapređenje pružanja usluga našim korisnicima.

Caritas nastavlja sa radom na osnaživanju mladih, a naročito mladih pripadnika ranjivih i marginalzovanih kategorija.