Direktor Caritasa Srbije, o. Mihai Gherghel i komesarka za izbeglice i migracije, gospođa Nataša Stanisavljević sastali su se 26. 10. 2022. godine sa ciljem ocene dosadašnje i unapređenja buduće saradnje na polju unapređenja položaja izbeglica, migranata i tražioca azila u Srbiji. Sastanku su prisustvovali i nacionalni koordinator Caritasa Srbije, gospodin Darko Tot i pomoćnik komesara, gospodin Ivan Gerginov.

Više na kirs.gov.rs