Na slici se nalazi gospođa Isakson za govornicom

U okviru projekta SOCIETIES 2 u Podgorici je 27. i 28. aprila održan Regionalni forum o socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom.  Forum je okupio stotitnak učesnika – predstavnika institucija i civilnog društva iz čitavog regiona, sa ciljem razmene iskustava, upoznavanja sa primerima dobre prake, identifikovanja prepreka i pronalaženja zajedničkih rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima se osobe s invaliitetom suočavaju u regionu.

U uvodnom delu, prisutnima su se se obratili gospođa Liselote Isakson, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i brojni zvaničnici iz regiona i predstavnici Caritasa i partnerskih organizacija.

Sa foruma je poručeno da, iako je u regionu tokom poslednjih godina postignut određeni napredak u promovisanju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom, one se i dalje suočavaju sa mnogim izazovima u ostvarivanju jednakog pristupa u svim sferama života, a posebno u pristupa obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama. Tokom plenarnog i rada u grupama, diskutovalo se o ključnim temama koje se tiču položaja osoba sa invaliditetom – socijalnim uslugama, javnom  zagovaranju, fizičkoj i informacionoj pristupačnosti, socijalnim preduzećima i drugim vidovima povećavanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Na slici se vidi sala puna publike      Fotografija delegacije iz Srbije

Pored predstavnika Caritasove mreže, delegaciju iz Srbije činili su predstavnici Komore socijalne zaštite, beogradskih opština Vračar i Zvezdara, Udruženja Prostor, Udruženja Evo ruka, Udruženja Na pola puta i Foruma mladih sa invaliditetom.