Na Tinosu, u Grčkoj, od 29. maja do 2. juna 2022. godine, u organizaciji Caritasa Grčke, održan je pripremni susret za organizovanje letnjeg kampa/razmene mladih Misli poslovno- perspektive zapošljavanja mladih i socijalno poduzetništvo, koji će se održati u septembru. Susret je organizovao Caritas Grčke u saradnji sa nadbiskupijskim Caritasom Naxos–Tinos, a pored predstavnika Caritasa iz jugoistočne Evrope, učestvovali su i mladi koji čine odbor za pripremu kampa.

Susret je organizovan u okviru „ELBA+“ projekta i Erasmus+ projekta „Employ Yourself“ (Zaposli se) koje finansira Evropska unija, a koje realizuje mreža Caritasa u jugoistočnoj Evropi, predvođena Caritasom Italije, a čiji je cilj osnaživanje mladih i lokalnih omladinskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Italije, Kosova*, Crne Gore i Srbije za promociju socijalne i radne integracije mladih kroz socijalno preduzetništvo.

Caritas Srbije nastavlja sa osnaživanjem mladih i promocijom socijalnog preduzetništva kao jednog od najefikasnijih oblika osnaživanja i socijalne uključenosti osetljivih kategorija stanovništva.

*U skladu sa Rezulocijom 1244 SBUN