Predstavnici Caritasa “Sv. Anastazije” iz Sremske Mitrovice učestvovali su na drugom po redu okruglom stolu organizovanom u okviru Interreg IPA projekta Hrvatska- Srbija “Inkluzivna zajednica” pod nazivom  „Socijalno preduzetništvo i usluga pomoć u kući  za odrasle i starije“. Na skupu koji je održan u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu u Novom Sadu diskutovano je o funskcionisanju usluge pomoć u kući u okviru socijalnog preduzetništva u okolnostima nepostojanja zakonskog okvira, a sa bitnim osvrtom na sadašnje stanje ove usluge na  teritoriji Srbije. Moderator skupa bila je gospođa Nataša Milić Teofilović, savetnica u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu.

Caritas u Srbiji nastavlja sa pružanjem pomoći starim, nemoćnim i osobama sa invaliditetom i mentalnim smetnjama, kao i sa zalaganjem za razvoj socijalnog preduzetništva, kao vida socijalne inkluzije i podrške socijalno ugroženim kategorijama.