U nastavku aktivnosti  projekta BE READY, predstavnici Caritasa Apostolskog Egzarhata su u Selenči održali trening za učiteljice i učitelje  zaposlene u Osnovnoj školi “Jan Kolar” na temu Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda. Treningu je prisustvovalo 10 učitelja i učiteljica, zajedno sa direktorkom škole, gospođom  Katarinom Vrabčenjak.

Prisutni su imali prilku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Caritasa na polju Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda i steknu nova znanja i veštine potrebne za rad sa učenicima na ovom polju.

Caritas u Srbiji nastavlja sa podizanjem svesti i edukovanjem stanovništva o značaju zaštite životne sredine i pripreme za slučaj nastanka prirodnih katastrofa.