Završen je drugi ciklus dodele grantova u vidu bespovratnih novčanih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa u okviru regionalnog projekta ekonomskog osnaživanja mladih YourJob.

Nakon pažljivog razmatranja i analiziranja svih poslovnih ideja kandidata koji su učestvovali na konkursu, nezavisna komisija za dodelu grantova donela je odluku da se u drugom krugu dodele grantova za samozapošljavanje u okviru projekta YourJob bespovratnim finansijskim sredstvima podrže poslovne ideje sledećih kandidata:

  1. Željana Mojsilović (Ruma)
  2. Aleksandar Krunić (Ruma)
  3. Đorđe Banjai (Zrenjanin)
  4. Anica Lazić (Aleksinac)
  5. Čaba Jakša (Zrenjanin)

Za potrebe projekta YourJob, formirana je nezavisna, tročlana komisija za dodelu grantova za samozapošljavanje. Za članove komisije odabrani su stručnjaci iz oblasti preduzetništva, bankarstva i socijalne ekonomije: gospođa Aleksandra Grubin, gospođa Sanja Gajić i gospodin Viktor Cvetković.

Članovi komisije pojedinačno su ocenjivali poslovne ideje na osnovu 13 kriterijuma, prema unapred utvrđenim bodovnim skalama. Prilikom ocenjivanja, članovi komisije uzeli su u obzir i mišljenja savetnika i trenera koji su sa kandidatima radili na razvijanju biznis ideja. Ocenjivanje je vršeno na transparentan način i svim zainteresovanim kandidatima je bio omogućen uvid u bodovnu listu. Nakon isteka roka za žalbu, koji je kandidatima bio blagovremeno predočen, odluka je postala konačna.

Čestitamo nagrađenim kandidatima, a svim učesnicima želimo puno sreće u nastavku karijera.

Caritas Srbije nastavlja sa ekonomskim osnaživanjem mladih i pružanjem podrške u cilju poboljšanja njihovog položaja na tržištu rada.