Sve učestalije, intenzivnije i raznovrsnije prirodne katastrofe širom sveta tokom poslednjih nekoliko godina upozoravaju na neophodnost bolje edukovanosti, organizovanosti i pripemljenosti za buduće nepogode. Istovremeno, one su i surovi podsetnik na neophodnost promene svesti i stava ljudi prema životnoj sredini.

Povodom 13. oktobra Dana smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa u Kruševcu je održana simulaciona vežba  „Prirodna katastrofa olujno nevreme, poplava i požar-postupanje u slučaju olujnog nevremena, poplave i požara“. Vežbu je organizovao Grad Kruševac – Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave na čelu sa gospodinom Dušanom Todorovićem, uz podršku Caritasa Srbije i učešće svih relevantnih činilaca na lokalu: vatrogasaca-spasioca, MUP-a, jedinica civilne zaštite, službe hitne pomoći, komunalne milicije, javno-komunalnih preduzeća, aktivista Crvenog Krsta i drugih.  U vežbi su učestvovali i učenici osnovne škole “Despot Stefan” u Gornjem Stepošu. Vežbi je prisustvovala gradonačelnica Kruševca,  Jasmina Palurović, koja je i komandant Štaba za vanredne situacije. zajedno sa  saradnicima. predstavnika lokalnih samouprava/jedinica civilne zaštite iz Prokuplja, Čačka i Ćićevca.

Na samom početku, vatrogasci su bili prinuđeni da napuste vežbu budući da je u fabrici “14. oktobar” izbio požar većih razmera, što je samo potvrdilo potrebu održavanja spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama.

Za ovu priliku Caritas Srbije je Gradu Kruševcu donirao zaštitnu opremu i bocu za TNG, kao deo podrške i saradnje ostvarene kroz projekat PREPS.

“Prema podacima UNDRR, tokom proteklih 20 godina, na globalnom nivou zabeleženo je oko 7.500 katastrofalnih događaja koji su odneli blizu milion ipo života, a uticali na više od 4.2 milijarde ljudi. Ovaj podatak je sam po sebi uznemirujuć, ali je još alarmantniji ako se ima u vidu da se broj prirodnih katastrofa, a naročito katastrofa povezanih sa klimom, značajno povećao u odnosu na period između 1980. I 1999.. godine, u kom je zabeleženo 4.212 prirodnih katastrofa. Samo tokom ove godine svedočili smo katastrofalnim zemljotresima u Siriji, Turskoj, Maroku, poplavama u Libiiji i Sloveniji, požarima u Grčkoj… Našu zemlju zadesile su nezapamćene oluje. Prethodne godine Hrvatsku je zadesio razoran zemljotres, Nemačka i Belgija su bile pod vodom. Čak smo svedočili i tornadu u Češkoj i erupciji vulkana u Španiji. Priroda pokazuje sve veću nepredvidivost i sve širi spektar svojih razornih delovanja. Međutim, moramo da se zapitamo da li su to zapravo odgovori prirode na delovanje čoveka”, izjavila je Ana Đergović, koordinatorka programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa Caritasa Srbije.

Projekat PREPS

Zahvaljujući podršci USAID-a i CRS-a na projektu Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, Caritas Srbije je u saradnji sa lokalnim samoupravama realizovao brojne aktivnosti usmerene ka smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa i povećanja bezbednosti lokalnog stanovništva. Čišćenja korita reka koje su se izlivale, uklanjanja divljih deponija koje su izazivale požare, sadnja drveća, obezbeđivanje opreme za sisteme ranog upozoravanja samo su neke od realizovanih aktivnosti tokom ove i prethodnih godina.

Kruševac je jedan od deset gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 16 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta, a prva faza projekta je uspešno realizovana u 14 gradova i opština.

Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.  Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.

„Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“

Caritas Srbije je i parnter na projektu „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“, sa ulogom da kreira i obezbedi edukativne materijale za decu o pravilnom postupanju u slučaju poplava, požara i zemljotresa, kao i ulozi policajaca i vatrogasaca spasilaca, a sve u cilju očuvanja njihove bezbednosti. Poseban fokus biće na izradi materijala na jezicima manjina, pre svega na mađarskom jeziku.

Cilj projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ koji realizuju MUP, Ministarstvo prosvete, Agencija za bezbednost u saobraćaju, Poverenik za ravnopravnost, Misija OEBS-a u Srbiji i Caritas Srbije jeste podizanje nivoa svesti kod učenika osnovnih škola o posledicama nasilnog ponašanja u stvarnom i virtuelnom okruženju, prepoznavanje različitih vidova nasilja i diskriminacije, usvajanje strategija za pomoć drugima u nevolji i veština nenasilnog rešavanja konflikata, razvijanje saosećanja i informisanje o načinima pomoći, podrške i zaštite, kao i usvajanje znanja i veština o bezbednom učešću u saobraćaju i ponašanju u vanrednim situacijama. Pored navedenog, realizacija projekta će doprineti i jačanje uloge Timova za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u školi.

Druge aktivnosti u okviru programa “Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa”

Tokom prethodnih 8 godina, Caritas Srbije je realizovao brojne projekte iz programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa. U saradnji sa različitim donatorima i partnerima, a pre svega sa Kancelarijom za javna ulaganja, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektorom za vanredne situacije i lokalnim samoupravama realizovan j veliki broj različitih aktivnosti koje su doprinele da lokalne zajednice postanu otpornije na posledice prirodnih katastrofa.

Poseban fokus Caritas Srbije stavlja na edukaciju i podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine uopšte, a posebnu u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Kroz različite radionice, vežbe i tribine, Caritas Srbije  je inforimisao i edukovao preko 13.000 dece i odraslih građana. U cilju edukovanja dece o ovoj značajnoj temi, Caritas je kreirao i društvenu igru „Ne rizikuj čoveče“, kao i e-learning platformu namenjenu deci školskog uzrasta.

„Smatramo da je veoma važno da se deca, kroz igru, od najmanjih nogu uče da čuvaju životnu sredinu i da nauče kako de ponašaju u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i kako da sačuvaju svoju bezbednost. Usled klimatskih promena i čovekovog nemarnog ponašanja prema životnoj sredini, u budućnosti će neminovno dolaziti do sve učestalijih, raznovrsnijih i razornijih prirodnih katastrofa. Međutim, edukovanost, organizovanost i pripremljenost stanovništva, uz saradnju svih relevantnih činioca u društvu u velikoj meri mogu da smanje rizike od posledica prirodnih katastrofa”,  istakla je Đergović.

Caritas Srbije nastavlja sa radom na polju Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.