Novembar je mesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Droga, alkohol, duvan, igre na sreću, lekovi, hrana, internet, kupovina – zavisnost može imati puno lica i može da se desi svakome. Zavisnost može delovati razarajuće ne samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje, ali i na emotivni i socijalni život i finansijsku situaciju. Zavisnost je bolest i mora se lečiti kao i svaka druga bolest.

Tanja Todorović, psihoterapeut, psihološki savetnik, trener razvojnih veština i master defektolog, koja je zahvaljujući podršci kroz Caritasov projekat YourJob otvorila svoj “Todorovic centar” za psihoterapijsku i razvojnu podršku, objašnjava da ove bolesti nastaju zbog fenomena zavisnosti kao sekundarne dobiti-koristi od problema.

“Ljudi nikada ne rade nešto ako od toga nemaju korist. Kad kažemo korist svi se pitaju kako ljudi od nekog ponašanja koje je štetno po njih mogu imati koristi. Ako zavisnost posmatramo na ovaj način ona će biti simptom, posledica. Jeste paradoksalno zašto bi neko održavao nešto što je po njega štetno u svakom smislu, po mentalno i fizičko zdravlje. Međutim svaki simptom nosi dobit sa sobom, koja se stručno u psihološkom smislu naziva sakundarna dobit. Ako želite da proučite šta to izaziva zavisnost, morate prvo da proučite kakve su koristi od zavisnosti: šta vam ona nudi? Ljudi obično kažu: „Ublažava mi bol, omogućava mi bekstvo od stresa, pruža mi osećaj povezanosti, osećaj kontrole, osećaj smisla, osećaj da sam živ, uzbuđenje, živost, sigurnost…” Drugim rečima, zavisnost je namirila neku osnovnu ljudsku potrebu koja inače nije namirena u životu dotične osobe.Sva ova stanja – odsustvo povezanosti, osećaj izolovanosti ili previše stresa u životu – proizvode emotivni bol. i zato je zavisnost uvek ukorenjena u traumi i nedaćama iz detinjstva – što ne znači da će svaka traumatizovana osoba postati zavisnik, ali znači da je svaki zavisnik bio traumatizovan. Niko svesno ne bira da ga nešto boli, ali želi da izbegne bol. Lekovi mogu da pomognu u smanjenju simptoma traume ili emotivne boli ali ne postoji nijedan lek koji bi sam u potpunosti izlečio psihološku traumu”

Kampanja MOŽE DA SE DESI SVAKOME se realizuje u okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija, akoji u Srbiji realizuje Caritas Srbije sa partnerima. Kampanja ima za cilj podizanje svesti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, kao i rušenje predrasuda i stigme.