U okviru obeležavanja Dana smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, u Osnovnoj školi “Svetozar Miletić” u Vrbasu, nakon održanih treninga za decu i nastavnike,  bio je otvoren i likovni konkurs za učenike nižih razreda. Dvanaest najboljih radova na temu “Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa” proglašeno je i nagrađeno 16.novembra, na zadovoljstvo kako učenika, tako i učitelja.  Treninzi, edukcacije i linkovni konkurs sprovedeni su u okviru Caritasovog projekta BE READy, koji u Vrbasu realizuje Caritas Apostolskog Egzarhata.

Caritas nastavlja sa edukovanjem dece i odraslog stanovništva o značaju zaštite životne sredine i pripremljenosti za slučaj nastanka prirodnih katastrofa.