Budući da zbog epidemije virusa Covid_19 narodna kuhinja ne radi, Caritas Šabac je započeo sa dostavljanjem obroka na kućnu adresu korisnicima ove usluge. U pitanju su paketi koji sadrže suvu i konzerviranu hranu koja može da se koristi tokom nekoliko dana. Kako bi se kontakt volontera i korisniika sveo na minimum, paketi se dostavljaju jednom nedeljno.

Pored ove, Caritas Šabac nastavlja sa obavljanjem i svojih redovnih aktivnosti. Služba za pomoć u kući obavlja svoj posao, poštujući sva pravila i preporuke u novonastaloj situaciji vezanoj za sprečavanje širenja virusa Covid19, a u skladu sa mišljenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Posete korisnicima se obavljaju u potpunosti u skladu sa svim propisima I preporukama u vezi sa košišćenjem zaštitne opreme i prevencijom širenja zaraze. Ovim posetama se doprinosi zaštiti korisnika i smanjuje njihova potreba za napuštanjem svojih domova.