U organizaciji Caritasa Austrije 15.09.2021. održan je prvi sastanak nacionalnih organizacija Caritasa i drugih organizacija civilnog društva, uključenih u Take care projekat.

Glavni cilj ovog projekta je pomoći ljudima koji su u povećanom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti zbog pandemije Covida-19. Tokom projekta biće pružena pomoć u kući i psihosocijalna podrška najugroženijim i marginalizovanim stanovnicima Subotice, Kanjiže, Sente i Beograda.

U projekat su uključene organizacije Caritasa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije, a projekat finansira Savezno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača Republike Austrije, zajedno sa Caritasom Austrije.

[