Kancelarija Caritasa Srbije za podršku povratnicima po sporazumu o readmisiji (među korisnicima poznata kao Savetovalište za povratnike) od 1. februara svoje usluge korisnicima pruža na novoj adresi. Nakon punih 6 godina, Savetovalište se sa Voždovca seli u srce grada, u Krunsku ulicu broj 23. Kontakt podaci ostaju nepromenjeni:

Telefon:  +381 11 391 2612
+381 64 886 6803 (Viber/WhatsApp)
E-Mail:    return-info@caritas.rs

Caritasovo Savetovalište za povratnike, sa svojim sveobuhvatnim pristupom u pružanju podrške povratnicima u procesu njihove reintegracije, predstavlja izuzetno značajnu komponentu sistema socijalne zaštite. Kroz saradnju sa brojnim i raznovrsnim domaćim i međunarodnim partnerima, Savetovalište uspešno adresira širok spektar izazova sa kojima se povratnici suočavaju, od administrativnih prepreka do socijalnih i ekonomskih pitanja. Kroz kontinuiran rad i inovacije u pristupima, Caritasovo Savetovalište za povratnike nastavlja da biva modelom efikasne prakse u oblasti reintegracije, postavljajući standarde u ovoj važnoj socijalnoj sferi.