Caritas Austrije poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za eksternog evaluatora trogodišnjeg regionalnog projekta YourJob (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans).

Projekat YourJob realizuje mreža Caritasa u14 gradova i opština u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu*, a  za cilj ima osnaživanje mladih pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada istvaranjem konkretnih prilika za zaposlenje. U Srbiji, projekat se implementira u Zrenjaninu, Irigu, Rumi i Aleksincu, a realizuje ga Caritas Srbije zajedno sa Caritasom Srem, Caritasom Zrenjanin i Caritasom Aleksinac, uz finansijsku podršku Caritasa Austrije, Austrijske razvojne Agencije i Renovabisa.

Zahtevi za sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se poslati najkasnije do 03.01.2022. putem e-maila: birgit.ertl@caritas-austria.at

Prijave putem e-maila: barbara.reiterer@caritas-austria.at

Rok za prijave je do 10.01.2022. 

Poziv kao i više detalja možete pronaći na sledećim linkovima: 

Poziv
Potrebna dokumentacija

*U skladu sa Rezolucijom 1244 SBUN