Caritas Srbije je jedan od osnivača Pokreta za mentalno zdravlje – neformalne inicijative osnovane 2021. godine koja okuplja građane, korisnike psihijatrijskih usluga i članove njihovih porodica, profesionalce, organizacije, strukovna udruženja, institucije i sve zainteresovane za unapređenje mentalnog zdravlja u Srbiji. Na sledećem linku možete da pročitate Izveštaj Pokreta za mentalno zdravlje za 2023. godinu

Cilj formiranja Pokreta za mentalno zdravlje usmeren je na:
– Promovisanje mentalnog zdravlja u zajednici u cilju unapređenja zaštite mentalnog zdravlja i dostupnosti za sve građane
– Unapređenje položaja osoba sa mentalnim smetnjama
– Podizanje svesti javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, kao i rušenje stigme,
– Uticaj na nadležne institucije da otpočnu sa primenom Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji (2019-2026).

Pozivamo sve organizacije, inicijative, zainteresovane profesionalce, građane i građanke koji prepoznaju značaj zajedničkog delovanja u oblasti unapređenja mentalnog zdravlja, da se pridruže Pokretu.
Pristupanjem Pokretu, doprinećete mogućnosti da se zajedničkim snagama izborimo za promene u oblasti mentalnog zdravlja, da zajednički nastupamo pred donosiocima odluka, organizujemo informativne kampanje i budemo vidljiviji u javnosti.

Pored Caritasa, osnivači Pokreta su Udruženje Prostor, PIN, Mreža za mentalno zdravlje “NaUm” i inicijativa Za Tebe#VažnoJe.

Pored