Gradska opština Vračar i Caritas Srbije vas pozivaju na Panel Inspiracija i motivacija – zakorači u uspešan svet preduzetništva, koji će se održati 5.12.2023. od 12h u sali SO Vračar, Njegoševa 77, Beograd.
Panel se organizuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Cilj panela je da osobe sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom i druge zainteresovane učesnike informišemo o mogućnostima razvoja (socijalnog) preduzetništva i benefitima uključivanja u rad istih. Na panelu će biti predstavljena dostupna podrška razvoju (socijalnog) preduzetništva, kao i primeri dobre prakse socijalnih preduzeća koja angažuju osobe sa invaliditetom.