Danas, na Dan osoba sa invalditetom, pozivamo vas da pogledate animirani film “INKUZIJA NIJE ILUZIJA – BEZ BARIJERA” koji je Caritas kreirao u okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2. Film predstavlja opšti osvrt na položaj osoba sa invalditetom u Srbiji i regionu.