Inkluzija i integracija u društvo osoba sa invaliditetom jedan je od elementarnih ciljeva za koje Caritas u Srbiji zagovara. Zahvaljujući podršci GIZ-a, Caritas “Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica nabavio je računar opremljen posebnim, govornim softverom prilagođenim za slepe i slabovide osobe, ali koji je pogodan i za obrazovanje drugih ranjivih korisnika Caritasa.

„Imamo sve više slepih i slabovidih korisnika, te smo se potrudili da im omogućimo da lakše nastave svoj proces obrazovanja, ali i da efikasnije organizuju i provode svoje slobodno vreme. Trudimo se da našim korisnicima omogućimo da ovaj softver koriste i kod kuće“, rekla je gospođa Kristina Dragišić, koordinatorka mitrovačkog Caritasa.

Pogledajte video prilog o ovoj izuzetno značajnoj inovaciji u radu Caritasa i doprinosu inkluzivnom obrazovanju i integraciji osoba sa invaliditetom u društvo.